Rabu, 29 September 2010

JUMAAT KURANG 40 ORANG?

Sholat Jumaat kurang 40 orang selalu dipertikaikan..

Tidak ada dalam ketetapan Al-Quran dan hadits bahawa jumlah 40 orang menjadi syarat sahnya Jumaat.

Orang yang menentukan jumlah 40. 50, 30, 3 dan sebagainya untuk sah dan wajibnya Jumaat perlu membawakan dalil Hadits dan Ijma', malah menurut pendapat yang rajih bahawa tidak ada satupun Nas dari Rasulullah SAW yang menyatakan bahawa tidak harus didirikan Jumaat kecuali..

Imam Sayuthi berkata:-
"Tidak sabit satupun dari Hadits-hadits yang menentukan bilangan itu
(N.Authar. 3/265)

Para Ulamak besar berlain-lainan pendapat masing-masing tentang hal ini, seperti berikut:-

* Imam An Nakh'iy dll, boleh dua orang

* Imam Abi Yusuf dan Muhammad, sah dua orang bersama dengan makmum.

* Imam Abu Hanifah tiga orang bersama Imam.

*Dari 'Ikrimah menyatakan sah 7orang.

* Rabie'ah menyatakan, sah 9orang.

* Dari Az-Zuhry dan Auza'iy, menyatakan sah dua belas orang.

* Dua belas orang juga pendapat Imam-Imam selain dari Ishak, Imam Syafi'ei juga berpendapat demikian akhirnya.

* Dua puloh orang dalam satu pendapat dari Imam Malik.

* Tiga puloh orang dalam satu riwayat lain dari Malik.

* Empat puloh orang pada satu pendapat, Imam Syafi'ei ada juga selain Syafi'ei.

* Lima puloh orang dalam satu riwayat, pendapat Ahmad.

* Lapan puloh orang dalam satu berita dari Ar Maziry.

Demikianlah yang dicatitkan oleh Al Hafidz Ibnu Hajar Al 'Ashqalany dalam Fathul Baary.

Oleh yang demikian, mendirikan Sholat Jumaat hukumnya wajib, walaupun kurang daripada 40 orang.

0 ulasan:

Catat Ulasan

 
Al-Miezaan Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template