Rabu, 20 Januari 2010

SAMBUNGAN GAYUNG BERSAMBUT KE-2

8. MIS ANGGAP DIA SAHAJA YANG BETUL?

Keluarga As Sunnah di Kuala Pilah dan di mana-mana jua mereka berada di seluruh tanah air tidak pernah mendabik dada mengatakan "kami sahaja yang betul", ini bertambah satu fitnah lagi setelah sekian banyak fitnah yang diada-adakan terhadap MIS.

Apa yang kami seru dan katakan ialah marilah kita kembali kepada Al Quran dan sunnah, marilah kita tinggalkan khurafat dan Bid'ah, marilah kita mempelajari Al Quran kerana selama kita jahil tentang Al Quran selama itulah kita kabur tentang Islam, dan marilah kita bertauhid kepada Allah dengan sebenarnya dan menjauhi segala bentuk syirik dan tauhid inilah yang menjadi seruan utama kaum Sunnah".

Kami tidak pernah membusung dada saperti kelakuan orang-orang muqallidin yang mengatakan mazhab Syafiei sahaja yang betul, kitab tuhfah dan nihayah sahaja yang betul, yang lain yang tidak sesuai dengan Syafieiyah semuanya salah, sehingga kaum Syafieiyah melarang dengan ketat pengambilan sebarang fatwa dari sebarang mazhab yang lain sekalipun dalam perkara-perkara yang sekecil-kecilnya.

Kami sebenarnya mengakui bahawa kebenaran ialah yang datang dari Allah dan RasulNya. Yang betul ialah Al Quran dan Hadits, dan selain dari dua perkara itu pasti tidak betul dan salah:

Dan sekiranya ia selain dari Allah, tentu sekali akan mereka dapati percanggahan yang banyak didalamnya. (An Nisa': 82)

Yang haq itu adalah daripada Tuhanmu, oleh itu janganlah sekali-kali engkau jadi golongan yang ragu. (Al Baqarah: 147)

Dengan banyak ayat-ayat Allah itu MIS tidak ragu walau sedikitpun bahawa jika !a mempunyai keterangan dari Allah dan RasulNya dan kami mengerjakan saperti perintah Allah dan RasulNya itu, ia adalah sesuatu yang benar dan betul, selain dari itu memang salah dan tidak betul, dan jika ada orang yang mengamalkan lain dari ajaran Allah dan RasulNya itu pasti salah dan tidak betul.

Dengan banyak Ayat-ayat Allah itu MIS tidak ragu walau sedikitpun bahawa jika ia mempunyai keterangan dari Allah dan RasulNya dan jika kami mengerjakan saperti perentah Allah dan RasulNya itu, Ia adalah sesuatu yaing benar dan betul, dan selain dari itu memang salah dan tidak betul, dan jika ada yang mengamalkan lain dari ajaran Allah dan RasulNya itu pasti salah dan tidak betul.

MIS tidak sedikitpun mahu terpengaruh dengan hebat dan teraturnya kebathilan, kerana kebathilan sudah bagitu banyak menyamar merupakan dirinya sebagai benar, tetapi hakikatnya bathil. Kami tidak akan tertipu oleh segala pembid'ah yang menyamar sebagai sunnah, kerana kami sentiasa mempelajari pedomannya setiap hari, mereka biasa bersumpah dengan menggunakan nama Allah dan menyamar sebagai penganut Islam yang warak tetapi sebenarnya munafiqin:

Mereka datang kepadamu sampai bersumpah dengan nama Allah: Kami tidak lain, melainkan kerana berbuat baik dan mencari persefahaman jua. (An Nisa': 62)

Maksud Ayat Allah ini ialah bahawa kaum munadiqin itu sebenarnya tidak mahu berhukum kepada Allah. Mereka menyerahkan untuk mencari dan mencipta hukum selain dari hukum Allah kepada taghut, setelah berbuat demikian dan berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW yang membawa Syari'ah, mereka bersumpah dengan nama Allah, bahawa sikap dan tindakan yang mereka lakukan itu semata-mata untuk berbuat kebaikan dan demi memelihara perdamaian.

Bagi MIS bahawa kebenaran ini adalah satu bukan banyak, antara dua hal yang berselisih maka satu sahaja antaranya yang betul, dan yang betul itu ialah yang berada di atas kebenaran. Oleh itu jika apa yang dipersetujui oleh Al Quran dan Sunnah, maka bagi MIS itulah yang benar,dan yang bukan dari keduanya ia adalah tidak betul, kerana adanya Firman Allah:

Maka bukankah sesudah haq itu tidak lain melainkan kesesatan? (Yunus: 32)

Dengan itu tidaklah salah jika dikatakan bahawa MIS itu "dia sahaja yang betul", apa lagi manakala JUINS sendiri tidak dapat menyalahkannya.


9. M.I.S. BERTAQLID KEPADA HAJI HASSAN BANDUNG?

Dalam memorandum MIS bertarikh 22hb July 1966 (4 Rabieul Akhir 1386) sudah kami lampirkan pendapat dan kesimpulan kami mengenai mazhab dengan detail yang mengandungi 11 lembar, di mana kami bentangkan dengan jelas (bukan samar) bahawa Islam tidak periiah membenarkan ummatnya mengambil sebarang mazhab, dan dengan itu kami sudah membuat deklarasi dalam memorandum kami saperti ini:

"Ahli Sunnah tidak bertaqlid kepada sesuatu mazhab, masyhor atau tidak masyhor, tetapi ia boleh melakukan Ittibaa', atau mengikut sesuatu pendapat 'ulamak' setelah diketahui keterangannya dengan jelas daripada Al Quran dan Hadits sahih".

"Bahawa Ahli Sunnah tidak bersandar kepada sebarang mazhab yang ada dalam negeri ini, melainkan kembali kepada Allah dan RasulNya".

Keputusan MIS itu tetap tidak luntur walaupun sudah hampir 20 tahun hingga kini, dan tidak akan pudar selama hujjah kami itu tidak dapat dilemahkan oleh JUINS.

Apakah dengan keputusan itu JUINS maseh sanggup mengabui mata orang ramai dan membuat bohong dengan terang-terang mengatakan MIS bertaqlid kepada Tuan A. Hassan Bandung? Apakah tuan anggap kami juga munafik saperti orang lain, suka berdolak dalik, tidak memuliakan sesuatu keputusan yang telah ditetapkan?. MIS membuat keputusan itu dengan pengetahuan, bukan pula bersikap sebagai pekerja bagi sesuatu jabatan, tetapi sebagai hamba Allah yang mematuhi perintah Allah, Allah SWT melarang hambaNya bertaqlid dan bermazhab maka kami tidak akan berbuat demikian kami bukan membuat keputusan untuk kepentingan orang lain tetapi atas Nama Allah. Apakah JUINS membuat fitnah menuduh MIS menjilat ludah yang telah diluahkan, menuduh kami bertaqlid pula kepada Tuan A. Hassan Bandung, memang jika kami juga kaum Muqallid saperti tuan-tuan tentu lebih baik kami bertaqlid kepada Tuan A. Hassan dari bertaqlid kepada Syeikh Ibnu Hajar Al Haitami dan Syeikh Daud Fattani saperti yang tuan-tuan lakukan, kerana kami kenal betul A. Hassan Bandung itu. Beliau adalah seorang Mujtahid mutaakhir rantau sebelah sini, tetapi tuan tuan tidak kena lsiapa Syeikh Ibnu Hajar Al Haitami dan Daud Fattani, malah tuan-tuan tidak kenal siapa Imam Mazhab tuan-tuan iaitu Imam Mohd Idris Asy Syafiei, kerana Imam Syafiei berbeza dari Syafieiyah yang tuan tuan turuti. Imam Syafiei tidak pernah menganut dan menjadi Syeikh Tariqat Ahmadiah atau Naqsabandiyah, dan beliau tidak pernah didengar membuat peraturan barn dalam syariat saperti mencipta wirid-wirid dan berbagai sembahyang yang tidak ada asas dari Rasullullah SAW saperti yang dilakukan oleh kaum Tariqat yang menjadi anak mas JUINS di Seremban itu.

Bukankah kami sudah jelaskan bahawa bertaqlid kepada selain Allah dan Rasul adalah haram, apakah maseh tidak difahami segala alasan yang sudah kami bentangkan pada memorandum kami itu, kami berupaya memberikan tambahan beberapa banyak keterangan dari Islam tentang haramnya bertaqlid, supaya dengan itu tuan-tuan akan berhenti dari menuduh kami bertaqlid kepada Haji Hassan Bandung.

Bertaqlid dan bermazhab adalah perbuatan musyrikin, tuan-tuan muqallidin sudah bagitu lama menjejak langkah kaum musyrikin itu, Apakah tuan-tuan tidak sedar?

Firman Allah:-

“Dan janganlah kamu jadi saperti kaum musyrikin yang telah memporak perandakan agama mereka dan jadillah mereka berparti parti, tiap-tiap puak masing--masing bermegah dengan mazhabnya". (Ar Rum 31-32)

Bukankah ayat ini menerangkan kepada semua yang terbelit dengan mazhab? Kami sudah mengharamkannya, kerana kami tahu betul bahawa taqlid dan mazhab itu diciptakan oleh Kristian yang menjajah ummat Islam dunia yang diterapkannya menjadi tabiat ummat Islam.

Oleh itu janganlah cuba buat fitnah mengatakan kami orang-orang Sunnah sudah bertaqlid pula kepada A.Hassan Bandung.

Kami memang sudah membaca semua kitab yang ditulis oleh A.Hassan Bandung, kami dapati setiap kenyataannya didasarkan kepada Al Quran dan Hadits, dan setiap ayat ditunjukkan tanda Ayat dan Surahnya, dan setiap Hadits diterangkan derajat dan punca ambilannya. Ya, kami puas membacanya, bukan seperti membaca fatwa seorang saiyid di Johor yang menuduh Kaum Muda menyebabkan 30 juta umat Islam jadi komunis, lalu disanggah oleh Buya Hamka didalam bukunya berjudul "Teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor" tahun 1958.

Saya menyaksikan bagimana A.Hassan berhujjah dengan ulamak besar Kaum Tua iaitu Syeikh Fadhlullah Suhaimi mengenai taqlid bertempat di Chung Ling School, Air Hitam, Pulau Pinang pada 2 hingga 5 Mei,1953, saya lihat sewaktu tuan Fadhlullah Suhaimi membentangkan dalil betapa wajibnya bertaqlid kira-kira dua jam, kemudian ditebas oleh Tuan A. Hassan Bandung dengan Al Quran dan Al Hadits, dalam mengadu kekuatan kelihatan Syeikh Fadhlullah Suhaimi lemah, tadinya 'wajib taqlid' sekarang 'sunat. taqlid', tidak lama kemudian 'harus taqlid'. Tetapi Tuan A. Hassan Bandung tidak berganjak sejak mula ia mengharamkan sehinggti akhir pertarungan juga tetap haram. Akhirnya Syeikh Fadhilullah Suhaimi tidak kelihatan lagi (cabut) setelah petangnya dan tidak kelihatan wajahnya pada hari esoknya. Alangkah malunya Kaum Tua kerana ayam tambatannya tewas ditangan A. Hasan Bandung disebuah Pulau Utara semenanjung pada tahun 1953 itu. Tuan-tuan tidak ada waktu kejadian itu, ada antaranya baru lahir.

Imam Syafiei yang tuan-tuan taqlid itu jua mengharamkan taqlid, ia tidak redha tuan-tuan membonceng dan berpaut dibelakangnya, banyak sekali kata-katanya melarang bertaqlid itu, malah semua imam mazhab itu melarang bertaqlid, apakah tidak baca lampiran memorandum MIS itu antaranya ialah:

A. Imam Syafiei (ibnu Abi Hatim & Abu Nu' aim & Ibn Asakir (15/9/2)
Tiap-tiap apa yang aku katakan, lalu ada hadits dari Nabi SAW yang shah yang melaini kata ucapanku, make hadits itulah diutamakan. Maka janganlah kamu bertaqlid kepadaku..

B) Imam Ahmed bin Hanbal:-
Jangan engkau bertaqlid kepadaku, dan jangan kepada Malik, jangan kepada Syafiei, jangan kepada Al Auza'ei dan Tsaury, ambillah dari mana mereka ambil. (Al Fulaany (113), I’laamul Muwaqi’ien 2/302, Ibn Abdil Barr Al Jaami 2/91)

C) Imam Malik bin Anas:-
Aku ini hanya manusia, boleh salah, boleh betul. Oleh itu, telitilah pendapatku,maka setiap yang secucuk dengan Kitab dan Sunnah, ambillah dia, dan setiap yang tidak se cucuk dengan Kitab dan Sunnah, tinggalkanlah dia.(Al-Jaami')

D) Imam Abu Hanifah:-
Tidak halal bagi seseorang mengambil pendapatku selama is belum tabu dari mana kami ambiL dia (Ilaamul Muwaqiien 2/309)

Semua ini disembunyikan oleh kaum Muqallidin, kerana mematuhi ketua ketua Kristian mereka dahulu, dan hendak mendedahkannya. sekarang sudah malu, kerana penyakit sudah mendalam dan terlampau parah.

"(Wahai peliknya) mengapakah kaum ini hampir tidak juga faham-fahamnya kata-kata ini?" (An Nisa':78)

0 ulasan:

Catat Ulasan

 
Al-Miezaan Copyright © 2009 Blogger Template Designed by Bie Blogger Template